OSOGO Sortendatenbank
Sortenliste

Hardyho Maslovka

VL A 10

Pflueckreife:derzeit noch nicht bestimmt
Genussreife:derzeit noch nicht bestimmt