OSOGO Sortendatenbank
Sortenliste

Karat (Hochstamm, resistent) rot

VB I07

Pflueckreife:derzeit noch nicht bestimmt
Genussreife:derzeit noch nicht bestimmt