OSOGO Sortendatenbank
Sortenliste

Bily Nadherny (Hochstamm, resistent)

VB D07

Pflueckreife:derzeit noch nicht bestimmt
Genussreife:derzeit noch nicht bestimmt