OSOGO Sortendatenbank
Sortenliste

Hardyho Maslovka

VL J 07

Pflueckreife:derzeit noch nicht bestimmt
Genussreife:derzeit noch nicht bestimmt